Dvärgvårlök

Gagea minima (L.) Ker Gawl.

Svenska synonym: kråklök

Smågullstjerne Liden Guldstjerne Pikkukäenrieska Kleiner Goldstern

Dvärgvårlök Beskrivning. Dvärgvårlök är en lågväxt, kal ört som kan bli drygt en decimeter hög. Den har ofta bara har ett smalt basalblad, men som kan ha flera trådfina blad från sidolökarna. Stjälkbladet är betydligt bredare än basalbladet. Dvärgvårlök blommar i april-maj. Blomställningen har ofta fem eller sex blommor, men kan ha både färre eller fler blommor. Kalkbladen är smalt spetsiga. Fröna saknar oljerikt bihang. Lökskalet är brunt och innesluter en större och en mindre lök och ofta också flera smålökar.
Dvärgvårlök Dvärgvårlök känns lättast igen på sina spetsiga kalkblad och trådfina blad. Den sällsynta lundvårlöken (G. spathacea) har också trådfina blad, men har färre blommor med trubbiga kalkblad.

Dvärgvårlök Utbredning. Dvärgvårlök är vanlig i Södermanland och i Uppland, men är mer ovanlig eller sällsynt i övriga delarna av landet, i norra Sverige saknas den helt. Den växer i lundar och parker. Första fynduppgift publicerades i Bromelius Chloris Gothica 1694 (Nordstedt 1920).

Dvärgvårlök, lökar och sidolökar Etymologi. Artnamnet minima betyder 'mycket liten'.

Familj: Liliaceae
Släkte: Gagea

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Kråklök är en bland de växter, som bilda den späda vårgrönskan på mullrikare marker, innan ännu högre gräs och större örter i allmänhet hunnit utvecklas, så att den vanligen ensam bildar små men täta, nästan glänsande gröna mattor, och detta mest genom de många smålökarnes fina blad. Genom smålökarne ökas också växten utomordentligt, så att den snart blir ett ogräs på eller vid odlade ställen."

Ur Utkast till svenska växternas naturhistoria II av C. F. Nyman (1868)

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/lilia/gagea/gagemin.html
Senaste uppdatering: 24 augusti 2011
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg