Bildgalleri

Vårlök - Gagea lutea (L.) Ker-Gawl.


Vårlök

Vårlök

Vårlök

Vårlök

Vårlök

Frukter av vårlök

Lök utan hölje

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/lilia/gagea/gagelut2.html
Senaste uppdatering: 24 augusti 2011
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg