Vårlök

Gagea lutea (L.) Ker Gawl.

Svenska synonym: gullstjärna, vanlig vårlök, våfferdagslök

Gullstjerne Almindelig Guldstjerne Isokäenrieska Yellow Star-of-Bethlehem Wald-Goldstern

Vårlök

Beskrivning. Vårlök är en flerårig ört som kan bli drygt två decimeter hög. Den har bara ett ganska brett, ofta något grågrönt, lite köttigt basalblad som är platt eller något rännformigt och ihopväxt i spetsen, bladbasen är blek. Stjälkbladen är oftast två. Vårlök blommar redan i april-maj. Blomstjälkarna är kala och blommorna sitter samlade i ett flock- eller kvastlikt knippe. Blomman har gula trubbiga kalkblad. Frukten är en kapsel och fröna har ett oljerikt bihang och sprids med myror. Efter blomning och fruktsättning vissnar hela växten bort. Löken har bara en ny sidolök som sitter innanför det gråbruna lökskalet.
Vårlök Vårlök liknar den sällsynta arten ängsvårlök (G. pratensis), den senare har dock mer blågröna blad med tydligt purpurfärgad bas, flera sidolökar som inte sitter innanför lökskalet, samt större blommor med smalare kalkblad.

Vårlök

Utbredning. Vårlök är den vanligaste av vårlökarna (Gagea) och påträffas allmänt från Skåne till Uppland, längre norrut är den sällsynt och den saknas helt i de nordligaste landskapen. Den växer i lundar, skogar och parker. Första fynduppgift publicerades på 1600-talet (Nordstedt 1920).

Vårlök, lök

Användning. Enligt Hoffberg (1792) kunde torkade och malda lökar användas till nödbröd.

Etymologi. Artnamnet lutea betyder gul.

Familj: Liliaceae
Släkte: Gagea

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Wåfferdags-lök, w. i kåltäppor. a. Dess lökar kunna kokas och ätas: äfwen torkas och malas til mjöl under misswäxt, hwaraf med litet tilsats af annat mjöl, bröd bakas."

Ur Anwisning til Wäxt-Rikets kännedom av Carl Fredrik Hoffberg (1792)

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/lilia/gagea/gagelut.html
Senaste uppdatering: 24 augusti 2011
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg