Fritillaria L.

Klockliljor

Beskrivning. Fleråriga, kala örter. Lök med få tjocka fjäll. Stjälk upprätt. Blad strödda eller skenbart kranställda. Blommor ensamma i stjälktoppen eller kransställda, hängande eller lutande. Kalk klockformad, rödlila, krämvit eller orange. Kalkblad fria, vid basen med stort nektarium. Ståndare sex, ståndarsträngar fästa vid ståndarknappens bas. Stift ett, märken tre. Frukt en kapsel. Frön många, platta.
Kromosomtal: 2n=24.

Etymologi. Släktnamnet Fritillaria kommer av latinets fritillus (tärningsbägare) och syftar på blommans form. Andra hävdar att namnet syftar på ett brädspel då de rutiga kalkbladen hos kungsängslilja (F. meleagris) liknar rutorna på spelplanen.

Släktet har omkring 100 arter som finns från Europa till östra Asien. I Sverige finns kungsängslilja (F. meleagris), en ursprungligen införd art som numera är fullständigt naturaliserad. Förutom denna odlas ett flertal arter, men endast kejsarkrona (F. imperialis) kan ibland förekomma förvildad.

Familj: Liliaceae

Arter:
kejsarkrona (F. imperialis)
kungsängslilja (F. meleagris)

Bestämningsnyckel

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning


"Slägt-namnet härledes ifrån Fritillus, ett Bräd-Spel, i anledning af flera arters rutiga kronblad, liknande rutorna på taflan af ett bräd-spel (dam-spel)."

Ur Stockholms flora av J. E. Wikström (1840)

© Naturhistoriska riksmuseet 1996

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/lilia/friti/welcome.html
Senaste uppdatering: 28 april 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg