Bestämningsnyckel

Fritillaria L. - Klockliljor

1. Stjälk späd, upp till tre decimeter hög. Blommor ensamma eller sällan parvis, med vita eller karminröda kalkblad.
---kungsängslilja (F. meleagris)
1. Stjälk grov, upp till en meter hög. Blommor talrika, till synes kransställda, med orange eller sällan gula kalkblad.
---kejsarkrona (F. imperialis)

© Naturhistoriska riksmuseet 2000

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/lilia/friti/nyckel.html
Senaste uppdatering: 28 april 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg