Lemnaceae

Andmatsväxter

Andmat i näringsrik sjö Beskrivning. Små, vattenlevande örter med oftast rundade skott eller skivor, skott av sammansmälta blad och stammar. Rötter en eller flera. Blommor sällsynta, oansenliga, ensamma i ett veck på skottets kant. Ståndare två. Pistill en. Frukt en nöt eller en kapsel.
Förökning huvudsakligen vegetativ då arterna mycket sällan blommar.

Övrigt. Arterna är om somrarna flytande eller svävande i vattnet men övervintrar på botten. De flesta av arterna bildar stora bestånd i stillastående vatten.

Familjen har sex släkten och 30 arter. I Sverige förekommer de två släktena andmatar (Lemna) som bara har en rot från varje skott, och storandmatar (Spirodela) som har flera rötter från varje skott.

Enhjärtbladiga växter

Släkten:
Lemna - andmatar
Spirodela - storandmatar

Bestämningsnyckel

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning


"Från svalans ankomst till dess bortflyttning flyta dessa växter på eller i nästan alla mera stilla vatten, hvilka de täcka med sin släta grönska och ombilda till rörliga ängar, hindrande dem att skämmas. De kallas med ett gemensamt namn Andmat."

Ur Utkast till svenska växternas naturhistoria II av C. F. Nyman (1868)

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/lemna/welcome.html
Senaste uppdatering: 16 september 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg