Spirodela Schleid.

Storandmatar

Beskrivning. Liten, vattenlevande, flytande ört. Skott rundat, sex till nio millimeter långt, med flera par nerver; undersida brunröd, med flera rötter. Sällan blommande. Frukt en nöt.
Kromosomtal: 2n=40.

Etymologi. Släktnamnet Spirodela kommer av grekiskans spira (spiral) och delos (tydlig) med oklar syftning.

Släktet har fyra arter varav en, stor andmat (S. polyrhiza), återfinns i Sverige. I USA odlas storandmatar ibland som en ersättning för blålusern (Medicago sativa) i djurfoder (Mabberley 1987).

Familj: Lemnaceae

Art:
stor andmat (S. polyrhiza)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/lemna/spiro/welcome.html
Senaste uppdatering: 26 oktober 1998
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg