Stor andmat

Spirodela polyrhiza (L.) Schleid

Vetenskapliga synonym: Lemna polyrhiza L.
Svenska synonym: storandmat

Stor andmat Stor Andemad Isolimaska Greater Duckweed Teichlinse

Stor andmat

Beskrivning. Stor andmat är trots sitt namn en mycket liten växt. Det är en vattenlevande ört där stam och blad smält samman till ett skivlikt skott. Skottet är flytande och blir bara upp till en centimeter och har brunröd undersida. Varje skott har flera par nerver och flera rötter vilket skiljer den från arterna i släktet andmatar (Lemna). Den blommar sällan.
Stor andmat liknar andmat (L. minor) och kupandmat (L. gibba), de två senare är dock mindre och har skott med bara ett eller två par nerver och bara en rot från varje skott.

Stor andmat

Utbredning. Stor andmat är ganska ovanlig och förekommer från Skåne till Uppland, sällsynt även längre norrut. Arten saknas i flera landskap, bland annat på Öland och Gotland. Den växer i näringsrika, stillastående vatten. Första fynduppgift publicerades av Linné 1745 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet polyrhiza kommer av grekiskans polys (många) och rhiza (rot). Namnet syftar på att den har många rötter från varje skott.

Familj: Lemnaceae
Släkte: Spirodela

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Denna art växer vanligen mera enstaka, ehuru gerna tillsammans med L. minor eller gibba."

Ur Utkast till svenska växternas naturhistoria II av C. F. Nyman (1868)

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/lemna/spiro/spirpol.html
Senaste uppdatering: 24 november 1998
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg