Bestämningsnyckel

Lemnaceae - Andmatsväxter

1. Flera rötter från varje skott.
---storandmatar (Spirodela) - 1 art: stor andmat (S. polyrhiza)
1. En rot från varje skott.
---andmatar (Lemna) - 3 arter: bestämningsnyckel

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/lemna/nyckel.html
Senaste uppdatering: 11 oktober 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg