Lemna L.

Andmatar

Andmatar Beskrivning. Små vattenlevande örter med flytande eller nedsänkta skott. Enskilda skott upp till en centimeter långa, ibland sammanhängande i långa kedjor, skaftade eller oskaftade, med en eller två par nerver. Undersida av skott med bara en rot, grön eller vitaktig, ibland kupig. Blommor oansenliga, hylle saknas. Ståndare två, stift ett. Frukt en nöt eller en kapsel.
Kromosomtal: 2n=40 (andmat), 2n=44 (korsandmat), 2n=64 (kupandmat).

Övrigt. Andmatsarterna blommar sällan och sprider sig huvudsakligen vegetativt. Det närstående släktet storandmatar (Spirodela) har flera rötter från varje skott.

Etymologi. Släktnamnet Lemna av grekiskans limne (vatten), namnet användes redan av Theofrastos 300 f. Kr. (Lid 1985).

Släktet har nio arter. I Sverige förekommer tre arter, andmat (L. minor) och kupandmat (L. gibba) är båda flytande, medan korsandmat (L. trisulca) lever under vattenytan.

Familj: Lemnaceae

Arter:
andmat (L. minor)
korsandmat (L. trisulca)
kupandmat (L. gibba)

Bestämningsnyckel

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/lemna/lemna/welcome.html
Senaste uppdatering: 6 mars 1998
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg