Bestämningsnyckel

Lemna L. - Andmatar

1. Nedsänkta i vattnet. Skott skaftade, sammanhängande i långa kedjor.
---korsandmat (L. trisulca)
1. Flytande på vattenytan. Skott oskaftade, rundade, ej sammanhängande i kedjor.
---2

2. Skott med platt, grön undersida.
---andmat (L. minor)
2. Skott med kupad, vitgrön undersida.
---kupandmat (L. gibba)

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/lemna/lemna/nyckel.html
Senaste uppdatering: 11 oktober 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg