Korsandmat

Lemna trisulca L.

Krossandmat Kors-Andemad Ristilimaska Ivy-leaved Duckweed Dreifurchige Wasserlinse

Korsandmat Beskrivning. Korsandmat är vattenlevande ört som växer nedsänkt i vattnet. De enskilda skotten är bara upp till en centimeter men de sitter tillsammans i kors och bildar ofta långa greniga kedjor. Skotten är skaftade och fint sågade mot spetsen, varje skott har bara en rot. Arten blommar mycket sällan, blommande skott är flytande och ensamma. Frukten är en nöt.
Korsandmat kan knappast förväxlas med andra arter.

Korsandmat Utbredning. Korsandmat är ganska vanlig i södra och mellersta Sverige, i norr är den sällsynt. Den växer i näringsrika stillastående vatten. Första fynduppgift är från Uppland och publicerades av Celsius år 1732 (Nordstedt 1920).

Korsandmat Etymologi. Artnamnet trisulca kommer av latinets tres (tre) och sulcus (fåra), namnet betyder trekluven.

Familj: Lemnaceae
Släkte: Lemna

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Denna art flyter under vattenytan och kommer endast då den skall blomma, hvilket sällan och hos oss knappast någonsin händer, upp på densamma. Torkad, skall den kunna åter lifvas i vatten liksom mossorna."

Ur Utkast till svenska växternas naturhistoria II av C. F. Nyman (1868)

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/lemna/lemna/lemntri.html
Senaste uppdatering: 11 maj 2009
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg