Andmat

Lemna minor L.

Svenska synonym: vanlig andmat

Andmat Liden Andemad Pikkulimaska Common Duckweed Kleine Wasserlinse

andmat Beskrivning. Andmat är en mycket liten vattenväxt som trots sin ringa storlek är lätt att hitta då den är flytande och växer i stora massor. Stam och blad är sammansmälta till ett rundat skott eller skiva, skottet är platt, oskaftat och bara ett par millimeter långt. Kanterna är hela och undersidan är grön. Skotten är ensamma eller också sitter några få tillsammans, från varje skott utgår bara en rot.
Andmat kan förväxlas med kupandmat (L. gibba) som dock har en uppsvälld kupad vitgrön undersida, och med stor andmat (Spirodela polyrhiza) som dock har större bladskivor med brunröd undersida och flera rötter från varje skott.

andmat

Utbredning. Andmat är vanlig i södra och mellersta Sverige, i norra delarna är den mer sällsynt. Den växer i stillastående vatten, i dammar, diken etc. Första fynduppgift publicerades av Linné i Flora Svecica 1745 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet minor betyder liten eller mindre.

Familj: Lemnaceae
Släkte: Lemna

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/lemna/lemna/lemnmin.html
Senaste uppdatering: 16 september 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg