Kupandmat

Lemna gibba L.

Svenska synonym: kupig andmat

Klumpandmat Tyk Andemad Kupulimaska Fat Duckweed Buckelige Wasserlinse

Kupandmat Beskrivning. Kupandmat är en mycket liten vattenväxt som bara består av ett flytande skivformigt skott. Detta är oskaftat, rundat och har en kupig, svampig, vitgrön undersida. Skotten är upp till en halv centimeter, de är ensamma eller ibland ihopsittande och varje skott har bara en rot. Frukten är en kapsel och inte en nöt som hos de andra arterna. Liksom de övriga arterna i släktet blommar arten sällan och sätter därför sällan frukt.
Kupandmat liknar andmat (L. minor) som dock har plattade skott med grön undersida, och stor andmat (Spirodela polyrhiza) som skiljs genom att den har flera rötter från varje skott, skotten är oftast också större med brunröd undersida.

Kupandmat

Utbredning. Kupandmat är bara vanlig i Skåne, i övrigt förekommer den sällsynt upp till Svealand. Den växer i näringsrikt stillastående vatten, till exempel i dammar. Första fynduppgift publicerades av Linné i Flora Svecica år 1745 (Nordstedt 1920).

Kupandmat

Etymologi. Artnamnet gibba betyder välvd och syftar på den kupiga undersidan.

Familj: Lemnaceae
Släkte: Lemna

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/lemna/lemna/lemngib.html
Senaste uppdatering: 22 augusti 2003
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg