Juncaginaceae

Sältingväxter

Familjen har fyra släkten och knappt 20 arter som alla förekommer i tempererade och kalla områden. I Sverige finns endast släktet sältingar (Triglochin) med arterna kärrsälting (T. palustre) och havssälting (T. maritimum).

Enhjärtbladiga växter

Släkte:
Triglochin - sältingar


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1996

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/juncagina/welcome.html
Senaste uppdatering: 3 november 1998
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg