Triglochin L.

Sältingar

Beskrivning. Fleråriga örter med jordstam. Blad i rosett från basen, trådsmala, med smala bladslidor och snärplik hinna vid bladskivans bas. Blommor tvåkönade, oansenliga, vindpollinerade, i långsträckta ganska glesa ax. Hylle med sex små grön- eller brunaktiga hylleblad. Ståndare sex. Pistiller tre eller sex, sammanvuxna, med tofslikt greniga märken, fruktämne översittande och vid mognaden bildande en klyvfrukt med tre eller sex enfröiga delfrukter. Frön utan frövita.
Kromosomtal: 2n=24 (kärrsälting), mycket varierande i havssälting.

Övrigt. Sältingarna har en ytlig likhet med smalbladiga arter av kämpar (Plantago), men dessa har fyrtaliga blommor med pappersartade kronblad och lockkapslar.

Etymologi. Namnet Triglochin kommer av grekiskans tris (tre) och glokhis (spets), namnet betyder treuddig och syftar på fruktspetsen. Det svenska namnet sälting kommer av salt, sälta och syftar på bladens saltaktiga smak.

Släktet har 15 arter, de flesta i tempererade områden på södra halvklotet. I Sverige förekommer två arter, kärrsälting (T. palustre) och havssälting (T. maritimum).

Familj: Juncaginaceae

Arter:
havssälting (T. maritimum)
kärrsälting (T. palustre)

Bestämningsnyckel

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/juncagina/trigl/welcome.html
Senaste uppdatering: 14 maj 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg