Kärrsälting

Triglochin palustre L.

Myrsaulauk Kær-Trehage Hentosuolake Mýrasauðlaukur Marsh Arrowgrass Sumpf-Dreizack

Kärrsälting i blom Beskrivning. Kärrsälting är en spenslig, ganska lågväxt art med kort lökformad jordstam från vilken utlöpare växer ut under sensommaren. I spetsen på dessa bildas övervintringsknoppar som ger nya plantor under påföljande vår. Stjälken är någon millimeter tjock och har ett par mycket smala blad vid basen. Arten blommar på försommaren, blomställningen är ett kort glest ax, vilket dock sträcker sig betydligt i fruktstadiet. Blommorna har tre sammanvuxna Uppsprickande kapslar pistiller med flikiga märken. Frukterna är ungefär en centimeter långa, smalt jämnbreda och uppåtriktade och spricker vid mognaden upp nedifrån i tre långsmala delfrukter.
Arten havssälting (T. maritimum) växer på havsstränder och är grövre, samt har tätare ax och runda frukter.

Utbredning. Kärrsälting växer i blöta näringsrika myrar, vid källor och stränder. Den är ganska vanlig i nästan hela landet, men är späd och oansenlig och kan därför vara lätt att förbise. På havsstränder påträffas arten endast där sötvatten rinner ut. Första fynduppgift är från Uppland och publicerades 1732 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet palustre kommer av latinets palus (kärr) och syftar på växtplatsen.

Familj: Juncaginaceae
Släkte: Triglochin

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/juncagina/trigl/trigpal.html
Senaste uppdatering: 21 augusti 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg