Bestämningsnyckel

Triglochin L. - Sältingar

1. Stjälk två till tre millimeter tjock. Fruktställning tät. Frukter äggformade, spricker upp i sex delfrukter.
---havssälting (T. maritimum)
1. Stjälk en millimeter tjock. Fruktställning gles. Frukter långsmala, spricker upp i tre delfrukter.
---kärrsälting (T. palustre)

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/juncagina/trigl/nyckel.html
Senaste uppdatering: 11 oktober 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg