Bestämningsnyckel

Juncaceae - Tågväxter

1. Blad kala, bladslidor kluvna. Fruktkapsel med många frön.
---tåg (Juncus) - 25 arter: bestämningsnyckel
1. Blad håriga i kanten, sällan kala, bladslidor hela. Fruktkapsel med tre frön.
---frylen (Luzula) - 13 arter: bestämningsnyckel

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/junca/nyckel.html
Senaste uppdatering: 1 oktober 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg