Bestämningsnyckel

Luzula DC. - Frylen

1. Blommor ensamma eller i par på långa skaft.
---2
1. Blommor flera tillsammans, ofta i täta huvudlika samlingar.
---4

2. Stråblad långhåriga i kanten.
---vårfryle (L. pilosa)
2. Stråblad kala.
---3

3. Storväxt art. Blommornas stödblad kala. Blomställningens stödblad minst en centimeter långt.
---vippfryle (L. parviflora)
3. Lågväxt art. Blommornas stödblad håriga i kanten. Blomställningens stödblad högst en centimeter långt.
---fjällfryle (L. wahlenbergii)

4. Blomställning yvig, blommor i grupper om två till tio.
---5
4. Blomställning kompakt, blommor i huvudlika samlingar.
---7

5. Blommornas kalkblad vitaktiga eller ibland med rödaktig ton, blomställning mycket ljus.
---vitfryle (L. luzuloides)
5. Blommornas kalkblad bruna, blomställning mörk.
---6

6. Blad breda, håriga, i stora tuvor. Blommor få tillsammans i stor yvig blomställning.
---storfryle (L. sylvatica)
6. Blad smala, kala, i små tuvor. Blommor i små huvudlika samlingar.
---bågfryle (L. arcuata)

7. Blomsamling axlik, hängande. Blad håriga.
---axfryle (L. spicata)
7. Blomsamling upprätt, huvudlik eller med flera huvudlika samlingar.
---8

8. Blad rännformiga. Blommornas stödblad håriga.
---bågfryle (L. arcuata)
8. Blad platta. Blommornas stödblad kala.
---9

9. Blommor i en till tre huvudlika samlingar. Blad kala.
---snöfryle (L. arctica)
9. Blommor i flera huvudlika samlingar. Blad håriga.
---10

10. Strån enstaka från krypande jordstam.
----knippfryle (L. campestris)
10. Strån tuvade.
----11

11. Blommornas kalkblad liklånga. Stift längre än fruktämnet.
----12
11. Blommornas kalkblad oliklånga. Stift kortare än fruktämnet.
----13

12. Blommornas kalkblad svartaktiga.
----svartfryle (L. sudetica)
12. Blommornas kalkblad ljusbruna.
----blekfryle (L. pallidula)

13. Blomhuvuden oskaftade. Blommor med långspetsade kalkblad. Frönas bihang högst en tiondel av fröets längd.
----hedfryle (L. congesta)
13. Blomhuvuden skaftade. Blommor med kortspetsade kalkblad. Frönas bihang minst en femtedel av fröets längd.
----ängsfryle (L. multiflora)

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/junca/luzul/nyckel.html
Senaste uppdatering: 1 oktober 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg