Fjällfryle

Luzula wahlenbergii Rupr.

Reinfrytle Rensdyr-Frytle Tunturipiippo

Fjällfryle

Beskrivning. Fjällfryle är en flerårig art som kan bli upp till tre decimeter hög. Stråna växer i tuvor och har bara ett eller två stråblad som är trådsmala och kala. Basalbladen är tre till fem millimeter breda och kala, som unga dock med gleshåriga kanter. Blommorna sitter i en mångblommig kvastlik samling och har stödblad med håriga kanter. Kalkbladen är svartbruna och Fjällfryle smalt lansettlika med lång spets. Fruktkapseln är rundad upptill och ungefär lika lång som kalkbladen.
Fjällfryle liknar vippfryle (L. parviflora), men den senare är mer storväxt och har mångbladig stjälk, samt kala stödblad.

Fjällfryle

Utbredning. Fjällfryle förekommer tämligen allmänt i fjälltrakterna, från Härjedalen till Torne Lappmark. Den växer vanligen på fuktig mark. Första fynduppgift är från Lappland och publicerades av Linné 1737 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet wahlenbergii hedrar botanisten Göran Wahlenberg (1780-1851) som var professor i Uppsala.

Familj: Juncaceae
Släkte: Luzula

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/junca/luzul/luzuwah.html
Senaste uppdatering: 14 mars 2004
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg