Storfryle

Luzula sylvatica (Huds.) Gaudin

Storfrytle Stor Frytle Great Wood-rush Wald-Hainsimse

Storfryle, Beskrivning. Storfryle är en flerårig art. Stråna växer i stora tuvor och kan bli upp till en meter höga. Tuvornas blad är vintergröna, två till tre decimeter långa, och vanligen mer än åtta millimeter breda. Stråbladen är korta. Storfryle Storfryle blommar i maj-juni. Blommorna sitter samlade i fåblommiga huvuden i en yvig blomställning som har ett kort stödblad. Kalkbladen är mörkbruna och har hinnartade kanter. Fruktkapseln är svartbrun.
Storfryle kan knappast förväxlas med andra arter.

Storfryle Utbredning. Storfryle är sällsynt och är i Sverige bara påträffad i några få sydliga landskap. Arten finns utbredd i Västnorge men har troligen kommit till Sverige med importerat gräsfrö. Första fynduppgift är från Charlottenlund, Skåne och publicerades år 1901 (Hylander 1971).

Storfryle, bladrosetter Etymologi. Artnamnet sylvatica kommer av latinets sylva (skog).

Familj: Juncaceae
Släkte: Luzula

Norden
Norra halvklotet
Fridlyst
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/junca/luzul/luzusyl.html
Senaste uppdatering: 24 augusti 2011
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg