Svartfryle

Luzula sudetica (Willd.) DC.

Vetenskapliga synonym: L. multiflora (Ehrh.) Lej. ssp. nigricans (Desv.) W. D. J. Koch

Myrfrytle Sort Frytle Sykeröpiippo Dökkhæra Sudetan Wood-rush Sudeten-Feld-Hainsimse

Svartfryle Beskrivning. Svartfryle är en tämligen lågväxt art med tunn krypande jordstam. Stråna är ganska späda, växer enstaka och blir tre decimeter höga. Bladen är platta och håriga i kanten. Blommorna sitter i tre till sex huvudlika samlingar som är nästan oskaftade, eller ibland försedda med korta skaft. Kalkbladen är mörkt bruna med smal hinnkant, de yttre har en utdragen avsmalnande uddspets medan de inre är kortspetsade. Fruktkapseln är svartbrun och ganska spetsig, ofta med kvarsittande stift. Fröna är millimeterlånga och ungefär tio gånger längre än sitt mycket korta bihang.
Svartfryle Svartfryle liknar säterfyle (L. multiflora spp. frigida), som är en underart av ängsfryle (L. multiflora), säterfryle skiljs genom tuvat växtsätt, tydligt skaftade blomhuvuden, likformiga kalkblad och längre fröbihang.

Svartfryle Utbredning. Svartfryle är ganska vanlig från Dalarna till Torne Lappmark, men förekommer mindre allmänt till sällsynt söderut till Västergötland. Den växer på fuktig gräsmark, i myrar, källdrag och på stränder. Första fynduppgift är från Lappland och publicerades år 1812 (Nordstedt 1920).

Svartfryle, frön Etymologi. Artnamnet sudetica betyder 'från Sudeterna', ett område i gränstrakterna mellan Polen, Tyskland och Tjeckien.

Familj: Juncaceae
Släkte: Luzula

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/junca/luzul/luzusud.html
Senaste uppdatering: 24 augusti 2011
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg