Axfryle

Luzula spicata (L.) DC.

Aksfrytle Aks-Frytle Tähkäpiippo Axhæra Spiked Wood-rush Ähren-Hainsimse

Axfryle

Beskrivning. Axfryle är en tuvad, flerårig art som kan bli drygt två decimeter hög. Strået är smalt och fåbladigt. Bladen är håriga vid basen och ganska smala. Arten blommar från juni till augusti. Blommorna sitter i en avlång, ganska tät och axlik samling i toppen av den nickande stråtoppen. Kalkbladen är spetsiga och bruna med en ganska bred hinnkant vilket ger axet en silverglänsande lyster. Fruktkapseln är svartbrun och något kortare än kalkbladen.
Axfryle är lätt att känna igen på den slokande stråtoppen med en axlik blomsamling. denna art.

Axfryle

Utbredning. Axfryle är vanlig på torra vindexponerade platser i fjällen. Den växer på hedar, vindblottor och stigar och är en av de arter som klarar de mest exponerade växtplatserna i fjällen. Första fynduppgift är från Lappland och publicerades år 1737 (Nordstedt 1920).

Axfryle

Etymologi. Artnamnet spicata kommer av latinets spica (ax) och syftar på blomställningen.

Familj: Juncaceae
Släkte: Luzula

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/junca/luzul/luzuspi.html
Senaste uppdatering: 24 augusti 2011
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg