Blekfryle

Luzula pallidula Kirschner

Vetenskapliga synonym: L. pallescens auct.

Bleikfrytle Lysblomstret Frytle Kalvaspiippo Ljóshæra Fen Wood-rush

Beskrivning. Blekfryle är en lågväxt, flerårig art med kort jordstam utan utlöpare. Stråna blir omkring tre decimeter höga och växer många tillsammans i lösa tuvor. Bladen är platta, håriga i kanten och blir omkring tre millimeter breda. Arten blommar från maj till juli. Blomställningen består vanligen av talrika, mångblommiga huvudlika samlingar på långa upprätta skaft, ofta med upp till tjugo blomhuvuden. Kalkbladen är ljusbruna och långspetsade med ljus hinnkant, de yttre är längre än de inre. Fruktkapseln är ljusbrun och vanligen något kortare än kalkbladen. Fröna är mycket små, knappt en millimeter långa.
Blekfryle liknar mest ängsfryle (L. multiflora), men den senare har färre blomhuvuden, mörka liklånga kalkblad, samt större frön.

Utbredning. Blekfryle förekommer från Skåne till Torne Lappmark, men är vanlig endast i norra Sverige och påträffas bara sällsynt söder om Värmland. Den växer på något fuktig gräsmark på sandig eller grusig mark. Första fynduppgift är från Lappland och publicerades av Linné 1737 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet pallidula är en diminutiv form av latinets pallens (blek) och betyder 'liten och blek', vilket syftar på de blekbruna blommorna.

Familj: Juncaceae
Släkte: Luzula

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/junca/luzul/luzupal.html
Senaste uppdatering: 20 juli 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg