Ängsfryle

Luzula multiflora (Ehrh.) Lej.

Vetenskapliga synonym: L. multiflora (Ehrh.) Lej. ssp. occidentalis V. I. Krecz. (ssp. multiflora), L. frigida (Buckhenau) Sam. (ssp. frigida)
Svenska synonym: vanlig ängsfryle (ssp. multiflora), säterfryle, svart ängsfryle (ssp. frigida)

Engfrytle (ssp. multiflora), Seterfrytle (ssp. frigida) Mangeblomstret Frytle Nurmipiippo Vallhæra Heath Wood-rush Vielblütige Feld-Hainsimse

Ängsfryle Beskrivning. Ängsfryle är en ganska lågväxt art med kort jordstam som saknar underjordiska utlöpare. Stråna blir tre till fyra decimeter höga och växer i tämligen täta tuvor. Bladen blir upp till en halv centimeter breda och är platta med håriga kanter. Ängsfryle blommar i maj-juni. Blommorna sitter samlade i oftast mångblommiga huvuden som sitter på långa skaft. De vanligen fem till sju blomhuvudena har ett ganska kort stödblad som är kortare än blomställningen. Kalkbladen är spetsiga, jämnlånga och mer eller mindre mörkt bruna. Ståndarna har långa knappar, som är nästan dubbelt så Ängsfryle lång som strängen. Fruktkapseln är svartbrun och lika lång som kalkbladen, den har svartbruna frön med ett välutvecklat vitt bihang som är åtminstone en femtedel så långt som fröet. Arten är variabel och delas i två underarter, som ibland betraktats som egna arter. Vanlig ängsfryle (ssp. multiflora) har talrika mörkbruna blomhuvuden som alla sitter på ganska långa skaft. Underarten säterfryle (ssp. frigida (Buchenau) V. I Krecz.) har få svartbruna blomhuvuden som sitter på mycket oliklånga skaft av vilka några är kortskaftade.
Ängsfryle är mycket lik knippfryle (L. campestris), som dock skiljs genom att stråna växer enstaka från en krypande jordstam med utlöpare. Arten hedfryle (L. congesta) Överblommad ängsfryle liknar också ängsfryle och har ibland betraktats som en underart av denna, men skiljs genom mer eller mindre enstaka strån, få stora blomhuvuden med tätt gyttrade blommor, samt blekbruna kalkblad som är längre än kapseln. Underarten säterfryle (ssp. frigida) kan förväxlas med svartfryle (L. sudetica), men den senare har mer kompakt blomställning, långspetsade kalkblad och frön med mycket kort bihang, endast en tiondel av fröets längd.

Säterfryle (ssp. frigida) Utbredning. Ängsfryle är vanlig från Skåne till Torne Lappmark. Den växer i all slags fuktig eller frisk ängsmark, i betesmarker och skogsbryn. Underarten säterfryle (ssp. frigida) växer i fuktig ängsmark, fjällbjörkskogar, fjällhedar, och vid snölegor och liknande, den är vanlig från Dalarna till Torne Lappmark. Första fynduppgift är från Lappland och publicerades 1732 (Nordstedt 1920).

Ängsfryle Etymologi. Artnamnet multiflora betyder mångblommig och kommer av latinets multi- (mång-) och floris (blomma).

Familj: Juncaceae
Släkte: Luzula

Norden (ssp. multiflora)
Norden (ssp. frigida)
Norra halvklotet (ssp. multiflora)
Norra halvklotet (ssp. frigida)

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/junca/luzul/luzumul.html
Senaste uppdatering: 24 augusti 2011
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg