Vitfryle

Luzula luzuloides (Lam.) Dandy & Willmott

Vetenskapliga synonym: L. albida (Hoffm.) DC., L. nemorosa (Pollich) E. Mey.

Kvitfrytle Bleg Frytle Valkopiippo White Wood-rush Weißliche Hainsimse

Vitfryle Beskrivning. Vitfryle är en ganska storväxt art som kan bli över en halv meter hög. Arten har underjordiska utlöpare och växer i bestånd. Bladen är långa och platta, omkring fem millimeter breda, ljusgröna och mjukt håriga. Blommorna är samlade i små fåblommiga huvuden som sitter i en yvig vipplik samling vars stödblad är längre än blomställningen. Kalkbladen är vanligen vitaktiga och fruktkapseln är brun.
Vitfryle Vitfryle är lätt att känna igen på de yviga, glänsande vitaktiga blomsamlingarna. Arten blekfryle (L. pallidula) har också vitaktiga kalkblad men är mindre, växer i tuvor, samt har blommorna samlade i täta och mångblommiga huvuden i blomställningen.

Vitfryle Utbredning. Vitfryle förekommer sällsynt i nästan hela landet. Den växer vanligen på kulturpåverkad mark till exempel i parker och på banvallar. Arten hör ursprungligen hemma mellersta Europa och har kommit in med gräsfrö. Första fynduppgift är från Sofiero, Skåne och publicerades år 1880 (Hylander 1971).

Vitfryle Etymologi. Artnamnet luzuloides betyder 'lik Luzula', vilket syftar på släktet frylen (Luzula) där den numera hör hemma. Arten placerades ursprungligen i släktet tåg (Juncus) och hette då Juncus luzuloides. Det svenska namnet vitfryle syftar på de vanligen vitaktiga kalkbladen.

Familj: Juncaceae
Släkte: Luzula

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/junca/luzul/luzuluz.html
Senaste uppdatering: 23 juni 2008
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg