Hedfryle

Luzula congesta (Thuill.) Lej.

Vetenskapliga synonym: L. multiflora (Ehrh.) Lej. ssp. congesta (Thuill.) Arcang.
Svenska synonym: huvudfryle, huvudängsfryle

Heifrytle Hoved-Frytle

Hedfryle Beskrivning. Hedfryle är en flerårig art som kan bli upp till sex decimeter hög och har strån som växer ensamma eller få tillsammans. Bladen är platta. Arten blommar i maj-juni. Blommorna sitter vanligen i oskaftade huvuden som är samlade i en tät gyttring, men den har ibland även enstaka skaftade blomhuvuden. Stödbladet sträcker sig oftast över blomställningen. Kalkbladen är ljusbruna och långspetsade. Fruktkapseln är bred och rundad och något kortare än kalkbladen. Fröet har ett mycket kort bihang, som bara är omkring en tiondel av fröets längd.
Hedfryle liknar ängsfryle (L. multiflora) och betraktas ibland som en underart av denna. Ängsfryle skiljs genom glesare blomställning, kortspetsade kalkblad, samt frön med långt bihang.

Utbredning. Hedfryle förekommer sällsynt på Västkusten. Den växer på hed- och ängsmark, vanligen på fuktig mark. Första fynduppgift är från Skåne och publicerades 1917 eller eventuellt redan 1828 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet congesta betyder sammanträngd och syftar på att arten har tätt sittande blomhuvuden.

Familj: Juncaceae
Släkte: Luzula

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/junca/luzul/luzucon.html
Senaste uppdatering: 2 juni 2005
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg