Knippfryle

Luzula campestris (L.) DC.

Svenska synonym: fälttåg, knippefryle

Markfrytle Mark-Frytle Ketopiippo Field Wood-rush Gewöhnliche Feld-Hainsimse

Knippfryle

Beskrivning. Knippfryle växer inte i tuvor som många andra frylen, utan med enstaka strån som bildas från underjordiska utlöpare. Stråna kan bli drygt en decimeter höga och bladen är platta. Arten blommar i april-maj. Blommorna sitter samlade i täta bruna huvuden, oftast med ett oskaftat blomhuvud och två eller tre huvuden som sitter på långa, bågböjda skaft. Kalkbladen är bruna. Ståndarna har långa ståndarknappar som är minst dubbelt så långa som ståndarsträngarna. Fruktkapseln är kortare än kalkbladen och nästan klotrund.
Närbild, knippfryle Knippfryle kan förväxlas med flera andra frylen (Luzula), som ängsfryle (L. multiflora), hedfryle (L. congesta), blekfryle (L. pallidula) och svartfryle (L. sudetica). Dessa arter har dock aldrig underjordiska utlöpare och de har kortare ståndarknappar. Knippfryle kan korsa sig med både blekfryle och svartfryle.

Utbredning. Knippfryle är vanlig i södra och mellersta Sverige upp till Uppland, men den finns också sällsynt till Dalarna och Gästrikland. Den växer främst på torrare öppna marker, som hagar och backar. Första fynduppgift publicerades i Bromelius Chloris Gothica 1694 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet campestris kommer av latinets campus (fält, slätt) och betyder 'växer på fält'.

Familj: Juncaceae
Släkte: Luzula

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/junca/luzul/luzucam.html
Senaste uppdatering: 20 juli 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg