Bildgalleri

Snöfryle - Luzula arctica Blytt


Ur Riksmuseets samlingar:
Första svenska fyndet
av snöfryle

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/junca/luzul/luzuact2.html
Senaste uppdatering: 26 mars 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg