Snöfryle

Luzula arctica Blytt

Vetenskapliga synonym: L. nivalis auct.

Snøfrytle Sne-Frytle

Beskrivning. Snöfryle är en kal, tätt tuvad, lågväxt art med både vegetativa skott och strån från en kort grenad jordstam. Stråna blir upp till två decimeter höga och har ett fåtal korta blad, de omges vid basen av talrika vissna fjolårsblad. Bladen är platta, två till fyra millimeter breda, ofta rödbruna i färgen, helt kala och saknar de för många frylen (Luzula) så typiska kanthåren. Arten blommar i juli. Blommorna sitter samlade i ett fåtal, tätblommiga, nästan oskaftade huvuden, ibland finns även ytterligare ett mindre blomhuvud på ett tunt skaft. Kalkbladen är korta och ganska trubbiga. Fruktkapseln är svartbrun och trubbig. Fröna saknar tydligt bihang.
De kala platta bladen och de huvudlika blomsamlingarna ger snöfryle ett karaktäristiskt utseende som skiljer den från de andra arterna i släktet.

Utbredning. Snöfryle är mycket sällsynt och förekommer endast på några få höga fjäll i Lule Lappmark och Torne Lappmark. Arten växer på fuktig kalkrik mark på flytjordsvalkar och steniga eller grusiga fjällsluttningar. Första fynduppgift är från fjället Jegraapo i Lule Lappmark och publicerades av Laestadius 1822 (Nordstedt 1920). Exemplar insamlade av Lars Levi Laestadius i Lule Lappmark år 1821 finns bevarade i Naturhistoriska riksmuseets samlingar och kan ses i artens bildgalleri.

Etymologi. Artnamnet arctica kommer av latinets arctos (norden) och betyder nordlig, arktisk.

Familj: Juncaceae
Släkte: Luzula

Norden
Norra halvklotet
Fridlyst
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"...liknar något Fälttågen men är glatt och har vanligen en enda, klot- eller äggrund, blomgyttring på endast 3-5 tum högt, stadigt strå; sällan förekommer den med 2 eller tre blomgyttringar; skärmarne äro nästan bladlika. - Växer på fjellet Jegraapo i Lule-Lappmark enligt Læstadii der samlade exemplar..."

Ur Utkast till svenska växternas naturhistoria II av C. F. Nyman (1868)

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/junca/luzul/luzuact.html
Senaste uppdatering: 3 mars 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg