Juncus L.

Tåg

Beskrivning. Ett- eller vanligen fleråriga, gräslika örter. Blad smalt lansettlika, ofta trinda, ibland starkt förkrympta, kala, ibland med tydliga leder. Bladslida kluven. Blommor få tillsammans eller i mångblommiga kvast- eller huvudlika samlingar. Blomställning toppställd, eller hos vissa arter skenbart sidoställd med upprätt stödblad. Kalkblad sex, i två tretaliga kransar, grönaktiga, bruna eller svarta. Ståndare sex, sällan tre. Stift ett, märken tre. Frukt en trerummig kapsel med talrika frön.
Kromosomtal varierande.

Etymologi. Släktnamnet Juncus kommer av ett latinskt namn på säv som användes av Plautus.

Släktet har omkring 200 arter, varav 25 förekommer i Sverige. De flesta av arterna växer på fuktiga marker, till de mest kända hör veketåg (J. effusus), salttåg (J. gerardii) och vägtåg (J. bufonius).

Familj: Juncaceae

Arter:
blåtåg (J. inflexus)
borsttåg (J. squarrosus)
bruntåg (J. castaneus)
dytåg (J. stygius)
fjälltåg (J. arcticus)
grodtåg (J. ranarius)
huvudtåg (J. capitatus)
klynnetåg (J. trifidus)
knapptåg (J. conglomeratus)
lapptåg (J. triglumis)
löktåg (J. bulbosus)
myrtåg (J. alpinoarticulatus)
polartåg (J. biglumis)
pysslingtåg (J. minutulus)
ryltåg (J. articulatus)
salttåg (J. gerardii)
strandtåg (J. maritimus)
stubbtåg (J. compressus)
svarttåg (J. anceps)
svärdtåg (J. ensifolius)
syltåg (J. tenuis)
trubbtåg (J. subnodulosus)
trådtåg (J. filiformis)
veketåg (J. effusus)
vägtåg (J. bufonius)

Bestämningsnyckel

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1996

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/junca/juncu/welcome.html
Senaste uppdatering: 13 oktober 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg