Bestämningsnyckel

Juncus L. - Tåg

1. Blommor med ett stödblad och två förblad.
---2
1. Blommor med ett stödblad men utan förblad.
---14

2. Strån till synes bladlösa, blad i förekommande fall trinda.
---3
2. Strån oftast med tydliga blad, blad mer eller mindre platta eller rännformade.
---7

3. Strån i rader från en krypande jordstam.
---4
3. Strån tuvade.
---5

4. Strån strimmiga med mycket långa upprätta stödblad, blomsamling till synes vid mitten av strået.
---trådtåg (J. filiformis)
4. Strån släta med korta upprätta stödblad, blomsamling i övre delen av strået.
---fjälltåg (J. arcticus)

5. Strån nästan fullkomligt släta.
---veketåg (J. effusus)
5. Strån fint räfflade.
---6

6. Fruktkapsel spetsig till trubbig, lika lång som kalkbladen. Strån med avbruten märg.
---blåtåg (J. inflexus)
6. Fruktkapsel trubbig eller urnupen, kortare än kalkbladen. Strån med sammanhängande märg.
---knapptåg (J. conglomeratus)

7. Ettåriga arter med svagt utvecklat rotsystem.
---8
7. Fleråriga arter, oftast med jordstam och med väl utvecklat rotsystem.
---10

8. Inre kalkblad trubbiga, kortare eller liklånga med fruktkapseln.
---grodtåg (J. ranarius)
8. Inre kalkblad spetsiga liksom de yttre, längre än fruktkapseln.
---9

9. Fruktkapsel minst tre millimeter lång. Ståndarknappar långa, minst en tredjedel så långa som ståndarsträngarna.
---vägtåg (J. bufonius)
9. Fruktkapsel högst tre millimeter lång. Ståndarknappar korta, högst en tredjedel så långa som ståndarsträngarna.
---pysslingtåg (J. minutulus)

10. Blommor i kompakta fåblommiga huvuden omgivna av två eller tre långa smala stödblad. Frön med långa bihang.
----klynnetåg (J. trifidus)
10. Blommor ej i kompakta fåblommiga huvuden omgivna av flera långa stödblad. Frön utan bihang.
----11

11. Strå bladlöst. Blad talrika, i täta basala rosettlika tuvor.
----borsttåg (J. squarrosus)
11. Strån med ett till flera blad, utan täta bladrosetter vid basen.
----12

12. Blommor med spetsiga grönaktiga kalkblad.
----syltåg (J. tenuis)
12. Blommor med trubbiga brunaktiga kalkblad.
----13

13. Fruktkapsel ungefär lika lång som kalkbladen. Ståndarknappar minst dubbelt så långa som ståndarsträngarna.
----salttåg (J. gerardii)
13. Fruktkapsel något längre än kalkbladen. Ståndarknappar högst dubbelt så långa som ståndarsträngarna.
----stubbtåg (J. compressus)

14. Liten ettårig art med svagt utvecklat rotsystem och huvudlikt samlade blommor.
----huvudtåg (J. capitatus)
14. Fleråriga arter med välutvecklat rotsystem, ofta med jordstam. Blommor sällan i huvudlika samlingar.
----15

15. Blad utan ledknutar, trinda, grova, vasst spetsiga.
----strandtåg (J. maritimus)
15. Blad med ledknutar som ibland är otydliga, ej vasst spetsiga.
----16

16. Blad med otydliga ledknutar. Ståndarknappar minst tre gånger så långa som ståndarsträngarna.
----17
16. Blad med tydliga ledknutar. Ståndarknappar högst tre gånger så långa som ståndarsträngarna.
----20

17. Blommor oftast två. Fruktkapsel intryckt i spetsen.
----polartåg (J. biglumis)
17. Blommor oftast fler än två. Fruktkapsel spetsig eller trubbig, men inte intryckt i spetsen.
----18

18. Alla stödblad korta och olika de vanliga bladen.
----lapptåg (J. triglumis)
18. Åtminstone det nedersta stödbladet utdraget och bladlikt.
----19

19. Blommor och fruktkapslar blankt mörkbruna.
----bruntåg (J. castaneus)
19. Blommor och fruktkapslar ljusa.
----dytåg (J. stygius)

20. Strå plattat, vingkantat. Blad platta och svärdlika. Blommor i runda huvudlika samlingar.
----svärdtåg (J. ensifolius)
20. Strå och blad trinda eller något plattade, inte vingade eller svärdlika.
----21

21. Blad i tvärsnitt flerpipiga.
----22
21. Blad i tvärsnitt enpipiga.
----23

22. Storväxt art med jordstam.
----trubbtåg (J. subnodulosus)
22. Småväxt art med löklikt vidgad stråbas.
----löktåg (J. bulbosus)

23. Blommornas yttre kalkblad spetsiga. Fruktkapsel spetsig.
----ryltåg (J. articulatus)
23. Blommornas yttre kalkblad trubbiga eller med kort uddspets. Fruktkapsel spetsig eller trubbig.
----24

24. Fruktkapsel svartbrun, spetsig. Ståndarknappar längre än ståndarsträngarna.
----svarttåg (J. anceps)
24. Fruktkapsel brun, trubbig. Ståndarknappar kortare än ståndarsträngarna.
----myrtåg (J. alpinoarticulatus)

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/junca/juncu/nyckel.html
Senaste uppdatering: 1 oktober 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg