Klynnetåg

Juncus trifidus L.

Svenska synonym: klyntåg

Rabbesiv Treblad-Siv Tunturivihvilä Móasef Three-leaved Rush Dreispaltige Binse

Klynnetåg Beskrivning. Klynnetåg är en lågväxt, tätt tuvad, flerårig art som kan bli knappt tre decimeter hög. Stråna är nästan bladlösa och har gulbruna bladslidor. Arten blommar från juni till augusti. Blommorna sitter tre och tre i små grupper i stråtoppen och omges av två till fyra långa och smala stödblad. Kalkbladen är mörkbruna och spetsiga. Fruktkapseln är svartbrun och spetsig med ganska långt spröt.
Klynnetåg ser mycket speciell ut med sina täta tuvor och tunna strån som avslutas med en fåblommig blomgyttring omgiven av några spretande stödblad, den kan knappast förväxlas med andra arter.

Klynnetåg

Utbredning. Klynnetåg är mycket vanlig i hela fjällkedjan. Den växer på torra ställen som vindblottor och stigar. Det är en av de arter som fördrar de allra torraste, näringsfattigaste och mest utsatta växtplatserna i fjällen. Arten förekommer sällsynt även nedom fjällen. Första fynduppgift är från Lappland och publicerades år 1720 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet trifidus kommer av latinets tres (tre) och findere (klyva), namnet betyder tredelad, trekluven och syftar på de vanligen tre stödbladen.

Familj: Juncaceae
Släkte: Juncus

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/junca/juncu/junctri.html
Senaste uppdatering: 23 juni 2008
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg