Lapptåg

Juncus triglumis L.

Trillingsiv Treblomstret Siv Kolmikkovihvälš Blómsef Three-flowered Rush Dreiblütige Binse

Lapptåg Beskrivning. Lapptåg är en späd, lågväxt art som kan bli upp till två decimeter hög och som växer i små tuvor. Stråna är upprätta och har ett fåtal korta och trådsmala blad. Arten blommar i juli-augusti, blommorna sitter vanligen tre tillsammans i ett litet huvud i toppen av strået. Blomhuvudet är omgivet av två korta, breda stödblad, som inte sticker upp Lapptåg ovanför blomsamlingen. Kalkbladen är trubbiga, först blekbruna, men blir med tiden mörkt rödbruna i färgen, liksom de spetsiga fruktkapslarna.
Lapptåg liknar mest polartåg (J. biglumis), men den senare avviker genom att ha två blommor som sitter infästade ovanför varandra i vecket av ett kort och ett längre uppstickande stödblad.

Lapptåg

Utbredning. Lapptåg är ganska vanlig i fjällen på fuktig kalkrik mark med gles vegetation, som vid källflöden och stränder. Arten förekommer också sällsynt i skogslandet nedom fjällen. Första fynduppgift är från Lappland och publicerades av Linné år 1732 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet triglumis kommer av latinets tres (tre) och gluma (fjäll). Namnet betyder 'med tre fjäll' och syftar på de tre blommorna.

Familj: Juncaceae
Släkte: Juncus

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/junca/juncu/junctrg.html
Senaste uppdatering: 13 juni 2008
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg