Syltåg

Juncus tenuis Willd.

Vetenskapliga synonym: J. macer Gray

Ballastsiv Tue-Siv Nurmivihvilä Slender Rush Zarte Binse

Syltåg Beskrivning. Syltåg är en flerårig, medelstor art som växer i täta tuvor. Stråna är trinda, saftigt gröna, bladiga och blir knappt en halvmeter höga. Bladen är plattade och så långa att de når över blomställningen. Arten blommar i juli-augusti, blommorna sitter i mångblommiga, ganska yviga samlingar i stråtoppen och blomställningen omges av ett par långa stödblad. Kalkbladen är gröna med ljusare kant, ungefär liklånga och spetsiga. Fruktkapseln är brungul och kortare än kalkbladen.
Syltåg Syltåg liknar mest stubbtåg (J. compressus), men den senare är mindre och har mörkare kapslar, samt trubbiga och mörka kalkblad. Syltågets långa spetsiga gröna kalkblad erinrar något om dem hos vägtåg (J. bufonius), men den senare är småväxt och ettårig.

Syltåg Utbredning. Syltåg är ganska sällsynt men kan vara talrik där den förekommer. Arten härstammar från Nordamerika och finns naturaliserad på fuktig, kulturpåverkad gräsmark, från Skåne till Uppland. Första fynduppgift är från Växjö i Småland och publicerades av N. J. Scheutz i Botaniska Notiser 1887 (Hylander 1971). Enligt Scheutz hittades av arten av "tvenne skolynglingar", en insamling gjord av Scheutz själv i augusti 1887 finns i Naturhistoriska riksmuseets samlingar och kan ses i artens bildgalleri.

Etymologi. Artnamnet tenuis är latinets ord för tunn eller fin.

Familj: Juncaceae
Släkte: Juncus

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Juncus tenuis Willd. anträffades sistlidne sommar vid Vexiö ett par kilometer söder om staden, först af tvenne skolynglingar Th. Wickbom och C. Bergström. Den förekommer i temligen stor mängd på något fuktig sandblandad jord i sällskap med Agrostis stolonifera, som derstädes är sådd, och åtskilliga andra växter, hvilka för ett par år sedan ej funnos på den nämnda lokalen, så att med skäl kan antagas, att den inkommit med utländskt frö."

Ur Smärre notiser av N. J. Scheutz (Botaniska Notiser 1887)

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/junca/juncu/juncten.html
Senaste uppdatering: 13 juni 2008
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg