Trubbtåg

Juncus subnodulosus Schrank.

Vetenskapliga synonym: J. obtusiflorus Ehrh. ex Hoffm.

Buttsiv Butblomstret Siv Blunt-flowered Rush Stumpfblütige Binse

Trubbtåg Beskrivning. Trubbtåg är en storväxt, flerårig art som har en krypande jordstam och som vanligen växer i stora bestånd. Stråna blir upp till en meter höga och har ofta bara ett eller två stjälkblad, vid basen sitter gulbruna bladslidor. Stjälkbladen är trinda och långa med talrika ledknutar, i tvärsnitt är de flerpipiga. Arten blommar i juni. Blomställningen är rundad, rikt grenig, med talrika blommor som saknar förblad. Kalkbladen är ljusa, trubbiga och hinnkantade. Fruktkapseln är ljusbrun, har en liten spets och är längre än kalkbladen.
Trubbtåg liknar inte någon av de andra arterna i släktet, dess höga bladiga strån med rikt grenig och yvig blomställning och ljusbruna kalkblad och kapslar är karaktäristiska för arten.

Trubbtåg

Utbredning. Trubbtåg är sällsynt och finns bara i Skåne, samt på Öland och Gotland. Den växer på våt öppen jord i kalkkärr. Första fynduppgift är från Visby och publicerades 1805 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet subnodulosus kommer av latinets sub- (nästan) och nodulosus (småknutig) vilket är diminutiv av nodus (knut). Namnet betyder 'med små knutar' vilket syftar på bladens ledknutar.

Familj: Juncaceae
Släkte: Juncus

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/junca/juncu/juncsub.html
Senaste uppdatering: 13 juni 2008
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg