Dytåg

Juncus stygius L.

Nykkesiv Tvillingstilket Siv Rimpivihvilä Moor-Binse

Dytåg Beskrivning. Dytåg är en lågväxt, flerårig art som växer med enstaka eller fåtaliga strån. Stråna blir knappt tre decimeter höga och har vanligen två korta smala blad, det ena ovan mitten. Arten blommar från juni till augusti, blommorna saknar förblad och omges endast av sitt stödblad. Blomhuvudena är fåblommiga, med en till tre ganska stora blommor. Kalkbladen är grönaktiga till blekbruna, eller har ibland en rödaktig ton. Fruktkapseln är ljusgul, något spetsig och blir omkring fem millimeter lång.
Dytåg är lätt att känna igen på de stora ljusa blommorna med blekbruna kalkblad och den halmgula kapseln. Den kan knappast förväxlas med andra arter.

Dytåg

Utbredning. Dytåg är ganska vanlig i norra Sverige, men förekommer sällsynt även i Sydsverige, från Uppland till Skåne. Arten växer blött, på torv i näringsfattiga miljöer, i mossar, på gungflyn och i kärrkanter. Första fynduppgift publicerades av Linné år 1761 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet stygius är en latinisering av Styx och betyder 'från Styx', det vill säga från underjorden.

Familj: Juncaceae
Släkte: Juncus

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/junca/juncu/juncsty.html
Senaste uppdatering: 13 juni 2008
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg