Borsttåg

Juncus squarrosus L.

Heisiv Børste-Siv Harjasvihvilä Heath Rush Sparrige Binse

Borsttåg Beskrivning. Borsttåg är en flerårig, medelstor art som bildar täta och hårda tuvor. Stråna är bladlösa och blir omkring tre decimeter höga, de omges vid basen av gulbruna bladslidor. Bladen är talrika, trådsmala, rännformade, ganska hårda och sitter vid stråbasen. Arten blommar i juni-juli, blomställningen är toppställd och har mycket korta stödblad. Blommorna är ganska stora, omkring en halv centimeter långa, och har trubbiga bruna kalkblad och en glänsande gulbrun fruktkapsel.
Borsttåg är lätt att känna igen på sina stora blommor, bladlösa strån och det tätt tuvade växtsättet. Den kan inte förväxlas med andra arter.

Utbredning. Borsttåg är ganska vanlig i sydvästra Sverige, från Skåne till Västergötland, sällsynt i landets östra delar. Arten växer på mager, fuktig torv- eller sandjord, på ljunghedar, vid gångstigar och i betesmarker. Första fynduppgift är från Rosendal i Skåne och publicerades år 1662 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet squarrosus betyder utspärrad och syftar troligen på bladen.

Familj: Juncaceae
Släkte: Juncus

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Hos denna art är bladen hårda, utstående och tryckta mot marken, så att lian icke kommer åt dem. Förhatligt för landtmannen, antyder "gräset" en mycket mager, våt och tuvig jord (L.)"

Ur Utkast till svenska växternas naturhistoria II av C. F. Nyman (1868)

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/junca/juncu/juncsqu.html
Senaste uppdatering: 13 juni 2008
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg