Grodtåg

Juncus ranarius Song. & Perr.

Vetenskapliga synonym: J. ambiguus auct., J. bufonius L. ssp. ranarius (Song. & Perr.) Hiitonen, J. bufonius L. ssp. ranarius (Song. & Perr.) Hayek

Froskesiv Klæg-Siv Sammakonvihvilä Lindasef Frog Rush Frosch-Binse

Grodtåg

Beskrivning. Grodtåg är en ettårig art med greniga, bågböjda strån som ofta bildar små tillplattade tuvor. Bladen är hårfina. Arten blommar från juni till augusti. Blommorna sitter få tillsammans i små grupper, de har oliklånga grönaktiga kalkblad varav de inre är kortare och trubbiga i spetsen. Fruktkapseln är brunröd och har en trubbig eller tvärhuggen spets.
Grodtåg har ofta betraktas som en underart eller varietet av vägtåg (J. bufonius), som den mycket liknar. Denna skiljs dock genom spetsiga kapslar, spetsiga inre kalkblad, samt oftast upprätta strån.

Grodtåg

Utbredning. Grodtåg växer på sandiga havsstränder och är ganska vanlig. Den är funnen vid alla våra kuster men utbredningen är ofullständigt studerad.

Etymologi. Artnamnet ranarius kommer av latinets rana (groda) och anspelar på den fuktiga växtplatsen.

Familj: Juncaceae
Släkte: Juncus

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/junca/juncu/juncran.html
Senaste uppdatering: 13 juni 2008
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg