Pysslingtåg

Juncus minutulus V. I. Krecz. & Gontsch.

Vetenskapliga synonym: J. bufonius L. ssp. minutulus (V. I. Krecz. & Gontsch.) Soó

Grannsiv Småblomstret Siv

Pysslingtåg Beskrivning. Pysslingtåg är en mycket späd och småväxt, ettårig ört som ibland bildar små tuvor. Stjälkarna är trådfina och blir högst fem centimeter höga. Bladen är smala och når ofta över blomställningen. Arten blommar i juli-augusti, blomställningen är lång och gles med åtskilda blommor, varav den nedersta sitter nära stråbasen. Kalkbladen är spetsiga, rent gröna eller något rödaktiga, och de tre yttre är tydligt längre än de inre. Blommorna har bara tre ståndare och ståndarsträngarna är ungefär fyra gånger så långa som ståndarknapparna. Fruktkapseln är ljusbrun och något spetsig. Pysslingtåg Pysslingtåg är mycket lik en liten späd vägtåg (J. bufonius) och betraktas ibland som en underart av denna. Den senare skiljs genom blommor med sex ståndare vars strängar är dubbelt så långa som knapparna.

Utbredning. Pysslingtåg är ganska vanlig och förekommer från Skåne till Norrbotten, men utbredningen är ofullständigt känd. Den tycks dock vara vanligare i Sydsverige. Pysslingtåg växer på öppen fuktig mark, gärna på sandjord, på gångstigar, hjulspår och liknande.

Etymologi. Artnamnet minutulus är diminutiv av latinets minus (mindre) och minutus (ännu mindre) och betyder 'allra minst'.

Familj: Juncaceae
Släkte: Juncus

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/junca/juncu/juncmin.html
Senaste uppdatering: 13 juni 2008
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg