Strandtåg

Juncus maritimus Lam.

Strandsiv Strand-Siv Sea Rush Meerstrand-Binse

Strandtåg Beskrivning. Strandtåg är en flerårig, storväxt och grovt byggd art. Stråna är släta och blågröna, omkring en halv till en meter höga och växer enstaka från en krypande jordstam. Bladen är långa och stickande, vid basen omges stråna av glänsade bruna bladslidor. Arten blommar från juli till september. Blomställningen är mångblommig och har flera blomgyttringar på olika höjd. Den sitter till synes nedom stråtoppen, men omges i själva verket av sitt långa uppåtriktade stödblad. Strandtåg Blommorna saknar förblad och omges av var sitt litet stödblad. Kalkbladen är olikstora, de yttre är långa och spetsiga medan de inre är korta och trubbiga. Fruktkapseln är spetsig, brun och glänsande.
Strandtåg karaktäriseras av sin krypande jordstam och de höga stråna som har stickande blad. Den kan inte förväxlas med andra arter.

Strandtåg Utbredning. Strandtåg är sällsynt och förekommer bara i sydligaste Sverige, från Skåne till Öland. Den växer på leriga havsstränder och strandängar. Första fynduppgift publicerades år 1809 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet maritimus kommer av latinets mare (hav) och betyder 'växer vid havet'.

Familj: Juncaceae
Släkte: Juncus

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/junca/juncu/juncmar.html
Senaste uppdatering: 13 juni 2008
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg