Bildgalleri

Blåtåg - Juncus inflexus L.


Ur Riksmuseets samlingar:
Blåtåg, insamlad av Fries
i Fågelsång

Blåtåg

Blåtåg

Blåtåg

Blåtåg

Blåtåg

© Naturhistoriska riksmuseet 2005

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/junca/juncu/juncinf2.html
Senaste uppdatering: 13 juni 2008
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg