Blåtåg

Juncus inflexus L.

Vetenskapliga synonym: J. glaucus Ehrh.

Gråsiv Blågrå Siv Sinivihvilä Hard Rush Blaugrüne Binse

Blåtåg Beskrivning. Blåtåg är en flerårig, storväxt och tätt tuvad art som kan bli omkring en meter hög. Stråna är tydligt räfflade och har en påfallande gråblå färg, märgen inuti stråna är avbruten av flera luckor. Arten har inga blad men stråna omges vid basen av glänsande svartbruna bladslidor och blomställningen har ett långt upprätt stödblad som ser ut som en fortsättning på strået. Blåtåg Blåtåg blommar i juli-augusti, blomställningen sitter till synes sidoställd och är mörkbrun, ganska gles och mångblommig. Blommorna har två omslutande förblad och ett stödblad, kalkbladen är oliklånga och spetsiga med ljusa hinnkanter. Fruktkapseln är mörkbrun, spetsig och längre än kalkbladen.
Blåtåg liknar i växtsättet de två arterna veketåg (J. effusus) och knapptåg (J. conglomeratus). Veketåg skiljs genom slätt, gräsgrönt strå och knapptåg avviker genom att ha gyttrad blomställning och trubbig kapsel.

Blåtåg, strå Utbredning. Blåtåg är sällsynt och förekommer bara i Skåne och på Öland och Gotland. Den växer på fuktig kalkrik mark nära havet, vid källor och i fuktängar. Första fynduppgift är från 'Foglesång' i Skåne och publicerades år 1817 (Nordstedt 1920). Ett exemplar insamlat av Fries i Fågelsång finns i Riksmuseets samlingar och kan ses i artens bildgalleri.

Blåtåg Etymologi. Artnamnet inflexus kommer av latinets in (inåt) och flexus (böjning) och betyder inböjd.

Familj: Juncaceae
Släkte: Juncus

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/junca/juncu/juncinf.html
Senaste uppdatering: 13 juni 2008
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg