Salttåg

Juncus gerardii Loisel.

Saltsiv Harril Suolavihvilä Saltmarsh Rush Bodden-Binse

Salttåg Beskrivning. Salttåg är en flerårig art med krypande jordstam. Stråna är upprätta, trinda, upp till fyra decimeter höga, och har både basala blad och några få stjälkblad. Bladen saknar ledknutar. Arten blommar i juli-augusti. Blomställningarna har uppåtriktade grenar och blommorna har mörka trubbiga kalkblad. Ståndarna har knappar som är fyra till sex gånger så långa som strängarna. Fruktkapseln är svartbrun och ungefär lika lång som kalkbladen.
Salttåg är mycket lik stubbtåg (J. compressus), men den senare har bredare blomställning, ljusare kalkblad, rödbrun kapsel som är något längre än kalkbladen, samt ståndarknappar som är dubbelt så långa som strängarna.

Blommande salttåg

Utbredning. Salttåg är vanlig på havsstränder kring hela vår kust. Arten bildar i typiska fall en zon vid stranden och växer nästan alltid tillsammans med arter som agnsäv (Eleocharis uniglumis), rödsvingel (Festuca rubra), strandkrypa (Glaux maritima) och gulkämpar (Plantago maritima). Första fynduppgift är från Bottenviken och publicerades 1812 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet gerardii hedrar läkaren och botanisten Louis Gerard (1733-1819).

Familj: Juncaceae
Släkte: Juncus

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/junca/juncu/juncger.html
Senaste uppdatering: 13 juni 2008
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg