Trådtåg

Juncus filiformis L.

Trådsiv Tråd-Siv Jouhivihvilä Þráðsef Thread Rush Faden-Binse

Trådtåg Beskrivning. Trådtåg är en späd, flerårig art med krypande jordstam. Stråna blir upp till fyra decimeter höga och är omkring en millimeter tjocka och till synes bladlösa. Vid basen omges stråna av ljusbruna bladslidor. Arten blommar i juli-augusti, blomställningen är liten, ganska gles och har ett mycket långt stödblad vilket gör att blomställningen ser ut sitta mitt på strået. Blommorna har ljusbruna, oliklånga kalkblad. Fruktkapseln är ljusbrun och nästan rund.
Trådtåg är lätt att känna igen på sina tunna strån och att blomställningen tycks sitta mitt på strået.

Trådtåg

Utbredning. Trådtåg är vanlig i hela landet, från Skåne till Torne Lappmark. Den växer på fuktig mager sand- och torvjord, i skogsmark, kärrkanter och vägdiken. Första fynduppgift publicerades av Rudbeck år 1720 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet filiformis kommer av latinets filum (tråd) och formis (form), namnet betyder trådformad och syftar på det smala strået.

Familj: Juncaceae
Släkte: Juncus

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Trådtågen är lätt igenkänd på sina släta strån (J. lævis etc. Bauh.), hvilka äro så svaga att de knappt bära sig...
...Af stråen kunna fina små mattor (bordsmattor o. d.) flätas."

Ur Utkast till svenska växternas naturhistoria II av C. F. Nyman (1868)

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/junca/juncu/juncfil.html
Senaste uppdatering: 13 juni 2008
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg