Svärdtåg

Juncus ensifolius Wikstr.

Sverdsiv Sværd-Siv Miekkavihvilä

Svärdtåg Beskrivning. Svärdtåg är en ljusgrön, flerårig art med svärdlika blad och runda blomhuvuden. Stråna blir omkring en halv meter höga och är plattade, något vingkantade, och har flera blad. Bladen är tydligt plattade och upp till fem millimeter breda. Arten blommar i juni-juli, blommorna sitter många tillsammans i runda täta huvuden i toppen av strået. Kalkbladen är spetsiga och ungefär lika långa som den något uddspetsade fruktkapseln.
Svärdtåg ser inte ut som någon annan svensk växt. Den känns igen på de runda tätblommiga blomhuvudena och de breda platta bladen.

Svärdtåg

Utbredning. Svärdtåg härstammar från Nordamerika och förekommer sällsynt naturaliserad eller tillfälligt i vägkanter och diken. Arten har påträffats i några få landskap och är sannolikt inkommen med importerat gräsfrö som använts för att beså vägslänter. Första fynduppgift är från Annerstad socken i Småland där den hittades av Rita Gustafsson, fyndet publicerades år 1984 av Ingvar Christoffersson i artikeln Juncus ensifolius, svärdtåg, funnen i Sverige (Svensk Botanisk Tidskrift 78: 72-74. 1984).

Etymologi. Artnamnet ensifolius betyder 'med svärdlika blad' och kommer av latinets ensis (svärd) och folium (blad).

Familj: Juncaceae
Släkte: Juncus

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/junca/juncu/juncens.html
Senaste uppdatering: 20 juli 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg