Veketåg

Juncus effusus L.

Lyssiv Lyse-Siv Röyhyvihvilä Soft-Rush Flatter-Binse

Veketåg Beskrivning. Veketåg är en ganska högväxt art som växer i täta kraftiga tuvor. Stråna kan bli upp till en meter långa och är ljusgröna och släta, själva strået är bladlöst men vid basen sitter korta mörkbruna bladslidor. Inuti har strået en tät vit märg. Arten blommar från juni till augusti. Blommorna sitter i en till synes sidoställd och ganska gles samling, egentligen sitter blomställningen i stråets topp, men den har vid basen ett långt, uppåtriktat och strålikt stödblad. Kalkbladen och kapseln är vanligen ljusbruna, den senare något intryckt i spetsen.
Veketåg Veketåg har genom sina tuvor med till synes bladlösa strån ett mycket speciellt utseende. Den kan bara förväxlas med knapptåg (J. conglomeratus), den senare har samma växtsätt men skiljer sig genom tätare blomställning och tydligt räfflade strån med avbruten märg.

Utbredning. Veketåg förekommer allmänt på fuktig mark i södra och mellersta Sverige. Den påträffas ofta i diken, fuktiga betesmarker, på stränder och hyggen. Första fynduppgift är från Uppland och publicerades 1732 (Nordstedt 1920).

Användning. Veketåg har använts som knapptåg (J. conglomeratus).

Veketåg Etymologi. Artnamnet effusus kommer av latinets effundere (släppa ut) och syftar på den glesa blomställningen. Svenska namnet veketåg av att den förr användes till vekar, Retzius (1806) skriver att dess "lätta och swampiga märg, hwilken med twå i kors satte knappnålar utdrages, är et mycket tjenligt ämne til wekar i wanliga lampor.".

Familj: Juncaceae
Släkte: Juncus

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Liksom Knapptågen, kan också Veketågen användas till mattor o. d., och märgen säges vara bättre än dennas till vekar i lampor, hvadan benämningen. Båda antyda källsprång, så att der de växa, är anledning att kunna erhålla vatten, äfven der sådant icke märkes på markens yta."

Ur Utkast till svenska växternas naturhistoria II av C. F. Nyman (1868)

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/junca/juncu/junceff.html
Senaste uppdatering: 13 juni 2008
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg