Knapptåg

Juncus conglomeratus L.

Vetenskapliga synonym: J. leersii T. Marsson

Knappsiv Knop-Siv Keräpäävihvilä Compact Rush Knäuel-Binse

Knapptåg Beskrivning. Knapptåg är en tätt tuvad, flerårig art med talrika, runda bladlösa strån som kan bli upp till nio decimeter höga. Stråets yta är tydligt räfflad och märgen är avbruten och ganska lucker. Bladslidorna vid basen är oftast ljusbruna. Arten blommar i juni-juli. Blomställningen är tät och knapplik och sitter till synes på sidan av strået. Liksom hos den snarlika arten veketåg (J. effusus) är det dock ett förlängt stödblad som fortsätter strået ovan blomställningen. Blommorna har ljusbruna kalkblad och fruktkapseln är trubbig med kort avsatt spets.
Knapptåg Knapptåg liknar mest veketåg (J. effusus), men den senare har helt slätt strå med tät märg, samt gles blomställning. Arten blåtåg (J. inflexus) har också räfflade strån, men skiljer sig genom yvigare blomställning, spetsig kapsel, samt svartbruna bladslidor vid basen av stråna.

Knapptåg Utbredning. Knapptåg är vanlig från Skåne till Gästrikland, ovanligare norrut längs kusten upp till Västerbotten. Den växer på fuktiga marker, som hyggen, diken, fuktängar och stränder. Första fynduppgift publicerades av Bromelius i Chloris gothica år 1694 (Nordstedt 1920).

Knapptåg Användning. Knapptåg och veketåg (J. effusus) användes förr till stolsitsar, golvmattor och bänkmattor. Retzius (1806) omtalar också att man flätade mjuka sadlar av dem och att de också kunde begagnas till simdynor och flytvästar: "Til gördlar eller lifstycken för dem som wilja lära sig simma, och at binda om sig, när man är nödsakad begifwa sig på wattnet, när fara af kantring m. m. är, kan man af dessa Togarter [knapptåg och veketåg] ganska wäl betjena sig lika såwäl som af Säf.".

Etymologi. Artnamnet conglomeratus kommer av latinets conglomerare (nysta ihop) och betyder gyttrad, namnet syftar på blomställningen.

Familj: Juncaceae
Släkte: Juncus

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Tågarterna sakna i allmänhet någon egentlig användbarhet i vår hushållning; endast denna och nästa art [veketåg] ha en ehuru mindre sådan. Af Knapptågens torkade strån, hvilka äro sega och mjuka kunna nemligen särdeles lätta mattor, små korgar o. d. flätas. Märgen kan nyttjas till lampvekar."

Ur Utkast till svenska växternas naturhistoria II av C. F. Nyman (1868)

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/junca/juncu/junccon.html
Senaste uppdatering: 11 maj 2009
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg