Stubbtåg

Juncus compressus Jacq.

Flatsiv Fladstrået Siv Tannervihvilä Round-fruited Rush Zusammengedrückte Binse

Stubbtåg

Beskrivning. Stubbtåg är en oftast lågväxt, flerårig art med krypande jordstam. Stråna kan bli upp till tre decimeter höga och är något plattade. Bladen är smala och saknar ledknutar. Arten blommar i juli-augusti. Blomställningen är ganska bred, har uppåtriktade grenar och omges av ett något längre stödblad. Blommorna har två förblad och sitter i tämligen glesa gyttringar, kalkbladen är brunaktiga. Ståndarna har knappar som är ungefär dubbelt så långa som ståndarsträngen. Fruktkapseln är rundad och något längre än kalkbladen.
Stubbtåg kan förväxlas med salttåg (J. gerardii), men den senare har kort svartbrun kapsel, smalare blomställning, samt ståndarknappar som är minst fyra gånger så långa som strängen.

Utbredning. Stubbtåg är allmän i södra Sverige, på alla slags fuktiga marker, men den växer även i vägkanter och på kulturmark, vid gårdar och annan kväverik mark. Första fynduppgift är från Uppsala och publicerades 1745 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet compressus betyder hoptryckt och syftar på stråna.

Familj: Juncaceae
Släkte: Juncus

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Stubbtågen bildar icke sällan små täta mattor, hvilkas grönska är mörkare än de andra 'gräsens' i allmänhet. De runda, glänsande fröhusen och de plattade stråen utmärka den isynnerhet."

Ur Utkast till svenska växternas naturhistoria II av C. F. Nyman (1868)

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/junca/juncu/junccom.html
Senaste uppdatering: 13 juni 2008
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg